Trận đá gà 24 tỷ nổi tiếng của Phúc Bình Dương

Trận đá gà xổ 24 tỷ nổi tiếng của chú Phúc Bình Dương được coi là kỷ lục của đá gà SV388. Gà tuyển đá hay thực sự. Theo anh em con khét này có ăn được con xanh mồng trích của chú Cọp không?