SV388 SV288 – Tổng hợp link đăng nhập

Đại lý tổng đá gà SV388 tổng hợp các đường link vào SV388, SV288 cho thành viên và đại lý

SV388 SV288 là gì?

Đối với trang dành cho thành viên chơi đá gà thì đường link là SV388. Còn trang quản lý cho đại lý là SV288. Hai trang này có chức năng khác nhau nhưng đều chung của một nhà cái

  • Trang SV388 dùng để chơi đá gà: Đối tượng sử dụng là người chơi
  • Trang SV288 dùng để quản lý tài khoản thành viên: Đối tượng sử dụng là các đại lý

Link đăng nhập SV388 cho thành viên

  • https://www.vsv388.com/
  • https://www.swv388.com/
  • https://www.vnsv388.com/
  • https://www.svsv388.com/
  • https://www.scv388.com/

Link đăng nhập SV388 cho thành viên

Link vào trang quản lý Agent SV288

  • https://www.scv288.com
  • https://www.vss288.com
  • https://www.sfv288.com

Link đăng nhập SV388 cho thành viên